นายแทม ดอทคอม

Tag : PaperPhone

แคนาดาเปิดตัว PaperPhone มือถือกระดาษ เทคโนโลยีแห่งอนาคต

มือถือดังกล่าวจะใช้หน้าจอระบบสัมผัสซึ่งผู้ ใช้สามารถเขียนข้อความ หรือวาดรูปลงไปได้ ทั้งนี้ด้วยเทคโนโลยี อีอิงค์ (e-ink) แบบเดียวกับที่ใช้ในเ ...
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2020
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830