SEO ใช้ rel=nofollow สำหรับลิงก์ที่เฉพาะเจาะจง เพิ่มลำดับในผลการค้นหาได้ - Naitam.com

Nofollow เป็นวิธีสำหรับผู้ดูแลเว็บในการบอกเครื่องมือค้นหาว่า ไม่ติดตามลิงก์ในหน้าเว็บนี้ หรือ ไม่ติดตามเฉพาะลิงก์นี้ ใส่ใจการใส่ nofollow ในลิงค์ที่สมควรใส่ จะช่วยลดการไหลออกของ PageRank และ ควรยกเว้นในลิงค์ที่สมควร เพื่อเพิ่มลำดับในผลการค้นหา