นายแทม ดอทคอม

Tag : ขายแรงงาน

พวกเขาเกิดในบ้านสวัสดิการ กินอาหารในร้านสวัสดิการ เรียนหนังสือในโ …

เพื่อให้การผลิตขบวนรถสร้างเสร็จทันกำหนดเวลาตามจำนวนใบสั่งซื้อ จอร์จจึงเกิดความคิดที่จะให้คนงานจำนวน 6,000 คนพักอาศัยใกล้กับโรงงานผลิตขบวนรถ ...
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2020
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830