นายแทม ดอทคอม

Tag : ขายตัว

ฝันสลายของเด็กผู้ชายขายตัว

คุณดูแล้วคิดอย่างไร ? ปัญหาสังคมมันก็เหมือนแหหาปลา ขยับจุดหนึ่ง ก็จะกระเพื่อมที่อีกจุดหนึ่ง ถ้าขาดเพียงเส้นเดียว เส้นอื่น ๆ ก็จะขาดร่วงผลอยไ ...
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2020
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830