นายแทม ดอทคอม
 
 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 เวลา 18:05 น.

ข้อกำหนดใหม่ วีซ่า (visa) สหรัฐอเมริกา สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ยื่นทางไปรษณีย์ และ ไม่ต้องสัมภาษณ์

เกร็ดความรู้ก่อนโกอินเตอร์ ›› โกอินเตอร์อเมริกา
ผู้เขียน :

คุยกับนายแทม


คำค้น :

ข้อกำหนดใหม่ วีซ่า (visa) สหรัฐอเมริกา สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ยื่นทางไปรษณีย์ และ ไม่ต้องสัมภาษณ์

ประกาศใหม่ สำหรับการยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สมัครที่มีอายุ ต่ำกว่า 14 ปี (ไม่เกิน 13 ปี) หรือ มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ค่ะ

  • สมัครวีซ่าประเภท วีซ่าธุรกิจ , วีซ่านักท่องเที่ยว (B1/B2) หรือ วีซ่าประเภท F, M, J
  • มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • ขณะนี้อยู่ที่ประเทศไทย
  • ท่านไม่ได้เกิด หรือ ถือหนังสือเดินทางของประเทศ เกาหลีเหนือ ซูดาน ซีเรีย อิรัก หรือ คิวบา
  • ในคำถามเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและประวัติของท่านบนแบบฟอร์ม DS-160 ท่านได้เลือกตอบ “ไม่” ในคำถามทุกข้อ
  • ท่านไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้สมัครที่มีอายุไม่ถึง 14 ปี  อาจต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

  • ในขณะที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐฯ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างน้อย 1 คนของท่าน จะต้องมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ ประเภทนักธุรกิจ/นักท่องเที่ยวที่ใช้งานได้อยู่แล้ว
  • ทั้งบิดา มารดา และผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ไม่ได้ถือกรีนการ์ด)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซด์ของทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th


หมวดหลัก
เกร็ดความรู้ก่อนโกอินเตอร์


หมวดย่อย
 
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2019
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830