นายแทม ดอทคอม
 
 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 เวลา 17:38 น.

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่า สำหรับผู้เคยมีวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา

เกร็ดความรู้ก่อนโกอินเตอร์ ›› โกอินเตอร์อเมริกา
ผู้เขียน :

คุยกับนายแทม


คำค้น :

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่า สำหรับผู้เคยมีวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมการยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้เคยมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้ออกโปรแกรมการยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่า สำหรับผู้สมัครวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาผ่านทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์แล้วนะคะ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 • ขอต่อวีซ่าประเภท B1/B2, C1, C1/D, F, M หรือ J ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 48 เดือน
 • จะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัคร
 • ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด และ สัญชาติที่ระบุอยู่บนหนังสือเดินทางของท่าน จะต้องตรงตามข้อมูลในวีซ่าสหรัฐอเมริกา ที่ท่านเคยได้รับในครั้งก่อน หากท่านได้เปลี่ยนชื่อหลังจากได้รับวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย
 • จะต้องเคยทำการสแกนลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้ว ที่สถานทูต หรือ สถานกงสุล ระหว่างที่เข้ารับสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน (วีซ่าเดิมอนุมัติ หลังวันที่ 1 กันยายน ปี ค.ศ. 2007)
 • ผู้สมัครมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าที่เคยได้รับในครั้งที่ผ่านมา
   
 • สำหรับการต่อวีซ่าประเภท F และ M ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 1. (ก) เข้ารับการศึกษาในคอร์สเดิมที่สถาบันการศึกษาแห่งเดิมหรือแห่งใหม่ หรือ
 2. (ข) เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม ในคอร์สเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนใหม่

  สำหรับการสมัครวีซ่าประเภท J หมายเลข SEVIS ของท่านจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับที่เคยได้รับอนุมัติจากวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา 
 • ผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูต หรือ สถานกงสุล แห่งเดิมที่เคยได้รับอนุมัติวีซ่าในครั้งก่อน
 • บนวีซ่าที่ท่านเคยได้รับ จะต้องไม่มีคำว่า "Clearance Received" หรือ “Waiver granted” ระบุอยู่
 • หนังสือเดินทางและ/หรือวีซ่าที่ท่านเคยได้รับจะต้องไม่เคยสูญหาย หรือถูกขโมย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ustraveldocs.com/th


หมวดหลัก
เกร็ดความรู้ก่อนโกอินเตอร์


หมวดย่อย
 
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2019
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830