นายแทม ดอทคอม
นายแทม สรรสาระบทความ
ข้อกำหนดใหม่20%วีซ่า20%(visa)20%สหรัฐอเมริกา20%สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ20%ยื่นทางไปรษณีย์20%และ20%ไม่ต้องสัมภาษณ์ โกอินเตอร์อเมริกา
ข้อกำหนดใหม่ วีซ่า (visa) สหรัฐอเมริกา สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ยื่นทางไปรษณีย์ และ ไม่ต้องสัมภาษณ์

1

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา20%ยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่า20%สำหรับผู้เคยมีวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา โกอินเตอร์อเมริกา
สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่า สำหรับผู้เคยมีวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา

2

ขอวีซ่า20%(Visa)20%เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา20%ง่าย20%เร็ว20%และสะดวกกว่าเดิม โกอินเตอร์อเมริกา
ขอวีซ่า (Visa) เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ง่าย เร็ว และสะดวกกว่าเดิม

3

Gointer20%ทั้งที20%ก็ควรจะไปอย่างมีความสุข เกร็ดความรู้ทั่วไป
Gointer ทั้งที ก็ควรจะไปอย่างมีความสุข

4

 
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2018
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830